Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp nâng cao chất lượng mạng Ethernet đô thị (Man-E) tại VNPT Hà Nội
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Nghd.: TS. Đặng Đình Trang
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1231
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Nguyen Tien Dung 2014.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)