Thông tin tài liệu


Title: Các giao thức của Internet
Authors: Nguyễn, Ngọc Điệp
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1724
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Cac giao thuc cua internet.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)