Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp nâng cao chất lượng mạng GPON tại Trung tâm Viễn thông Duy Tiên – VNPT Hà Nam
Authors: TS. Phạm Mạnh Lâm
Nguyễn, Hồng Đức
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1960
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Nguyen Hong Duc.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)