Thông tin tài liệu


Title: Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
Authors: Đàm, Đức Truyền
Issue Date: 2017
Publisher: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1661
Appears in Collections:Marketing
ABSTRACTS VIEWS

233

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cac he thong thong tin trong DN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)