Thông tin tài liệu


Title: Các giao thức phân phối khóa trong bảo mật và an toàn thông tin trên đường truyền
Authors: Lê, Anh Trung
Nghd.: TS. Lê Văn Phùng
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1355
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Le Anh Trung 2013.PDF
      Restricted Access
    • Size : 935,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)