LV - Ngành Hệ thống thông tin (287)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 287

 • Tom tat_Luan van - Nguyen Thị Ha Le.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà Lê;  Advisor: TS. Đỗ Xuân Chợ (2022)

 • Hiện nay các nghiên cứu lý thuyết liên quan đến phát hiện tiến trình bất thường trên các máy người dùng còn rất hạn chế. Về vấn đề phát hiện mã độc trên máy trạm, ngoài các sản phẩm là các phần mềm Anti-virus thì xuất hiện một số sản phẩm hỗ trợ Phát hiện và Phản hồi Điểm cuối (Endpoint detection & Response- EDR). Sản phẩm EDR có chức năng phát hiện và theo dõi các sự cố bất thường trên Enduser để từ đó đưa ra các kịch bản ứng phó sự cố.

 • CHOT_TomTat_Luan Van - Le Dac Thinh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê Đắc Thịnh;  Advisor: TS. Nguyễn Trọng Khánh (2022)

 • Cấu trúc luận văn: ● Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết các kiểu giả mạo khuôn mặt ● Chương 2: Nghiên cứu về phương pháp phát hiện giả mạo khuôn mặt sử dụng nhị phân cục bộ và mạng Nơron tích chập ● Chương 3: Thực nghiệm và đánh giá kết quả  

 • Tóm tắt luận văn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trọng Đạt;  Advisor: TS. Nguyễn Trung Kiên (2022)

 • Luận văn được bố cục gồm có các phần mở đầu, kết luận và 3 chương: - Chương 1 – Tổng quan về bản sao kỹ thuật số - Chương 2 – Nghiên cứu ứng dụng bản sao kỹ thuật số trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. - Chương 3 – Xây dựng mô hình bản sao kỹ thuật số cho 1 khu vực sản xuất Nông nghiệp thu nhỏ (3 loại cây trồng có nhu cầu chăm sóc khác nhau). Có thể giám sát và điều khiển từ xa các thông số môi trường sản xuất.

 • Tóm tắt luận văn- HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Huyền Trang;  Advisor: PGS.TS. Hoàng Xuân Dậu (2022)

 • Luận văn nghiên cứu, khảo sát các kỹ thuật và công cụ phân tích web log và triển khai thử nghiệm một công cụ quản lý và phân tích web log. Các hệ thống quản lý và phân tích web log có thể được sử dụng cho phát hiện các bất thường và hành vi truy cập của người dùng trong quản trị hệ thống và đảm bảo an toàn thông tin.

 • Tom tat LeQuangThanh-HTTT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quang Thanh;  Advisor: PGS,TS. Phạm Văn Cường (2017)

 • Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về phát hiện đám cháy rừng ; Chương 2 - Phương pháp phát hiện đám cháy rừng ; Chương 3 - Thử nghiệm phát hiện đám cháy rừng dựa trên tập dữ liệu

 • 02.TomTat luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thảo Thuận;  Advisor: TS.Nguyễn Đình Hóa (2016)

 • Luận văn kết cấu gồm có 3 chương với nội dung cơ bản sau: Chương 1: Làm rõ định nghĩa Big Data và hiện trạng ứng dụng khai thác xử lý Big Data ở Việt Nam và trên thế giới. Giới thiệu tổng quan về 3 giải pháp Big Data. Đề xuất sử dụng công nghệ Apache Hadoop để xây dựng module xử lý số liệu kinh doanh của Viettel. Chương 2: Trình bày chi tiết công nghệ Hadoop. Chương 3: Trình bày xây dựng ứng dụng xử lý số liệu kinh doanh tại Viettel.

 • Tom Tat Luan Van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thủy;  Advisor: TS. Hà Hải Nam (2016)

 • Luận văn kết cấu gồm 3 chương : Chương 1 - Tổng quan về hệ thống vi dịch vụ ; Chương 2 - Giải pháp mô hình hóa hệ phân tán với kiến trúc vi dịch vụ ; Chương 3 - Cài đặt và thử nghiệm