LV - Ngành Hệ thống thông tin (300)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 300

 • Tom tat LV Le Anh Tuan 2024.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn;  Advisor: TS. Nguyễn, Duy Phương (2024)

 • Đề án được kết cấu thành 3 chương: Chương 1 Tổng quan về hệ tư vấn Chương 2: Học sâu cho hệ tư vấn lọc cộng tác Chương 3: Thực nghiệm và kết quả

 • Tom tat LV Đam Tien Đat 2024.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đàm, Tiến Đạt;  Advisor: PGS.TS Đỗ, Xuân Chợ (2024)

 • Đề án được kết cấu thành 3 chương: Chương 1 Tổng quan vấn phát hiện lỗ hổng mã nguồn dựa trên tập Luật Chương 2: Phương pháp phát hiện lỗ hổng mã nguồn dựa trên tập Luật Chương 3: Thực nghiệm và đánh giá kết quả

 • Tom tat LV Tran Thi Kim Lan 2024.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kim Lan;  Advisor: GS.TS Từ, Minh Phương (2024)

 • Đề án được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Phát biểu bài toán, giới hạn phạm vi thực hiện. Trình bày nghiên cứu về cơ sở dữ liệu đồ thị và hệ quản trị CSDL đồ thị Neo4j Chương 2: Phân tích giải pháp giải quyết bài toasb Quản lý khách hàng trên các mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ và đồ thị. Đề xuất các phép đo kiểm cho phần thử nghiệm Chương 3: Trình bày ngắn gọn thiết kế chương trình demo với mục đích đánh giá khả năng phát triển ứng dụng trên CSDL đồ thị

 • Tom tat LV Phan Quang Thanh 2024.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Quang Thành;  Advisor: TS. Trần Tiến Công (2024)

 • Đề án được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ thống Chatbot Chương 2: Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật xây dựng Chatbot phổ biến hiện nay Chương 3: Xây dựng Chatbot tư vấn, hỗ trợ nhập học tại Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông Chương 4: Triển khai thử nghiệm Chatbot tư vấn, hỗ trợ nhập học trên Facebook Messenger, Website của Học viện

 • Tom tat LV Phung Anh Tuan 2023.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Anh Tuấn;  Advisor: TS. Đào, Ngọc Phong (2023)

 • Đề án được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Xây dựng chương trình diệt mã độc dựa trên bộ luật Yara Chương 3: Các kịch bản thử nghiệm, đánh giá

 • Tom tat_Luan van - Nguyen Thị Ha Le.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà Lê;  Advisor: TS. Đỗ Xuân Chợ (2022)

 • Hiện nay các nghiên cứu lý thuyết liên quan đến phát hiện tiến trình bất thường trên các máy người dùng còn rất hạn chế. Về vấn đề phát hiện mã độc trên máy trạm, ngoài các sản phẩm là các phần mềm Anti-virus thì xuất hiện một số sản phẩm hỗ trợ Phát hiện và Phản hồi Điểm cuối (Endpoint detection & Response- EDR). Sản phẩm EDR có chức năng phát hiện và theo dõi các sự cố bất thường trên Enduser để từ đó đưa ra các kịch bản ứng phó sự cố.

 • CHOT_TomTat_Luan Van - Le Dac Thinh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê Đắc Thịnh;  Advisor: TS. Nguyễn Trọng Khánh (2022)

 • Cấu trúc luận văn: ● Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết các kiểu giả mạo khuôn mặt ● Chương 2: Nghiên cứu về phương pháp phát hiện giả mạo khuôn mặt sử dụng nhị phân cục bộ và mạng Nơron tích chập ● Chương 3: Thực nghiệm và đánh giá kết quả  

 • Tóm tắt luận văn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trọng Đạt;  Advisor: TS. Nguyễn Trung Kiên (2022)

 • Luận văn được bố cục gồm có các phần mở đầu, kết luận và 3 chương: - Chương 1 – Tổng quan về bản sao kỹ thuật số - Chương 2 – Nghiên cứu ứng dụng bản sao kỹ thuật số trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. - Chương 3 – Xây dựng mô hình bản sao kỹ thuật số cho 1 khu vực sản xuất Nông nghiệp thu nhỏ (3 loại cây trồng có nhu cầu chăm sóc khác nhau). Có thể giám sát và điều khiển từ xa các thông số môi trường sản xuất.