Thông tin tài liệu


Title: Các hiệu ứng phi tuyến và phương pháp đánh giá tổn thất công suất trong hệ thống thông tin quang ghép bước sóng
Authors: Thái, Văn Lan
Nghd.1: GS.TSKH Hoàng Xuân Nguyên
Nghd.2: PGS.TS Phạm Văn Hội
Issue Date: 2003
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2003
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/313
Appears in Collections:Ngành Thông tin vô tuyến, phát thanh và vô tuyến truyền hình
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA TS TV Lan.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)