Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần viễn thông FPT trong thời kỳ hội nhập
Authors: Phạm, Thị Xuân Thủy
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/441
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLVThS. PTX Thuy.pdf
      Restricted Access
    • Size : 330,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)