Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1018 to 1037 of 2796
 • Tóm tắt luận văn- Nguyễn Thị Kim Trinh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Kim Trinh;  Advisor: TS. Trần Ngọc Minh (2022)

 • Phần mở đầu. Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Viễn thông Hải Dương. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Viễn thông Hải Dương. Kết luận  

 • Tóm tắt luận văn Hoàn chỉnh Nguyễn Qúy Dũng bản in.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quý Dũng;  Advisor: TS Nguyễn Văn Hậu (2021)

 • Luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng dịch vụ di động. Chương 2: Thực trạng nâng cao chất lượng dịch vụ di động vinaphone tại Bắc Giang. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ di động vinaphone tại Bắc Giang

 • Tóm tắt _ Lê Mạnh Cường.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Mạnh Cường;  Advisor: TS. Trần Ngọc Minh (2021)

 • Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết và chất lượng dịch vụ FiberVNN Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ FiberVNN tại VNPT Ninh Bình Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ FiberVNN tại Ninh Bình.

 • Tóm tắt Luận văn -công cường.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Công Cường;  Advisor: TS. Trần Ngọc Minh (2021)

 • Luận văn kết cấu gồm 3 chương : Chương 1: Cơ sở lý thuyết và thực tế về chất lượng dịch vụ Internet. Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ Internet tại VNPT địa bàn Bắc Giang. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Internet tại VNPT địa bàn Bắc Giang.

 • Tóm tắt Lê Xuân Tùng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Xuân Tùng;  Advisor: Ts.Vũ Trọng Phong (2021)

 • Luận văn được kết cấu thành 3 chương sau: Chương 1. Một số vấn đề chung về dịch vụ viễn thông và chất lượng dịch vụ viễn thông. Chương 2. Thực trạng cung cấp dịch vụ và chất lượng dịch vụ viễn thông của VNPT tại Ninh Bình. Chương 3. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông của VNPT tại Ninh Bình

 • Chốt -Tóm tắt Đỗ Thị Hợp.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ Thị Hợp;  Advisor: TS. Nguyễn Thùy Dung (2022)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn dự kiến kết cấu 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực. Chương 2: Thực trạng nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Viễn thông Hải Dương. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Viễn thông Hải Dương.  

 • Tóm tắt Huy Định.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Định;  Advisor: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An (2021)

 • Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại VNPT Ninh Bình. Chương 3: Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại VNPT Ninh Bình.