Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng Mane của viễn thông Hòa Bình
Authors: TS. Lê Xuân Công
Trần Văn Vinh
Issue Date: 2016
Publisher: Học Viên Công nghệ bưu chính viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2025
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV Tran Van Vinh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 748,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)