Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng mạng IPCORE của VINAPHONE
Authors: Nguyễn, Đăng Thế
Nghd.: TS Nguyễn Chiến Trinh
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1084
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Dang The.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)