Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ Internet VNPT trên địa bàn Bắc Giang
Authors: TS. Trần Ngọc Minh
Vũ, Công Cường
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương : Chương 1: Cơ sở lý thuyết và thực tế về chất lượng dịch vụ Internet. Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ Internet tại VNPT địa bàn Bắc Giang. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Internet tại VNPT địa bàn Bắc Giang.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3083
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt Luận văn -công cường.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)