Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng công tác quản lý và sử dụng vật tư tại trung tâm Viễn thông Khu vực 1
Authors: Trần, Thị Thanh Bình
Nghd.: TS. Hoàng Thị Tuyết Thanh
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1332
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Tran Thi Thanh Binh 2013.PDF
      Restricted Access
    • Size : 529,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)