Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại Bưu điện Trung ương
Authors: Mai, Ánh Hào
Nghd.: PGS.TS Nguyễn Thị Minh An
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/742
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV Mai anh hao 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 385,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)