Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel
Authors: TS. Hoàng Đình Minh
Nguyễn, Thanh Hải
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2073
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (60.34.01.02)
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat Luan van Nguyen Thanh Hai.pdf
      Restricted Access
    • Size : 597,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.