Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel
Authors: TS. Hoàng Đình Minh
Nguyễn, Thanh Hải
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2073
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat Luan van Nguyen Thanh Hai.pdf
      Restricted Access
    • Size : 597,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)