Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông của VNPT tại Ninh Bình
Authors: Ts.Vũ Trọng Phong
Lê, Xuân Tùng
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn được kết cấu thành 3 chương sau: Chương 1. Một số vấn đề chung về dịch vụ viễn thông và chất lượng dịch vụ viễn thông. Chương 2. Thực trạng cung cấp dịch vụ và chất lượng dịch vụ viễn thông của VNPT tại Ninh Bình. Chương 3. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông của VNPT tại Ninh Bình
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3028
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt Lê Xuân Tùng.pdf
      Restricted Access
    • Size : 760,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)