Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Learning Object


  • Authors: Hà, Thị Hồng Ngân (2014)

  • -

  • Bài giảng


  • Authors: Trần, Đức Lai (2021)

  • Bài giảng gồm 5 chương. Chương 1: Pháp luật báo chí truyền thông. Chương 2: Đạo đức nghề nghiệp nhà báo. Chương 3: Tự do ngôn luận, tự do báo chí. Chương 4: Quyền sở hữu trí tuệ trong truyền thông. Chương 5: Trách nhiệm xã hội trong hoạt động truyền thông.

  • Bài giảng


  • Authors: Lê, Vũ Điệp (2021)

  • Bài giảng gồm 4 chương bao gồm: chương 1: tổng quan về biên tập văn bản báo chí, chương 2: nguyên tắc và quy trình biên tập văn bản báo chí, chương 3: các công cụ biên tập báp chí đa phương tiện, chương 4: thực hành biên tập văn bản báo chí.