Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Ứng dụng thiết kế web
Authors: Nguyễn, Đình Sơn
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng “Ứng dụng thiết kế web” dùng cho sinh viên tham khảo, thuộc lĩnh vực truyền thông và ứng dụng công nghệ trong truyền thông, với ba đơn vị học trình. Nội dung của bài giảng bao gồm: (i) Tổng quan về website và thiết kế website; (ii) Xây dựng nội dung website; và (iii) Thiết kế giao diện website. Nội dung chính của tài liệu tập trung vào cơ sở lý thuyết về thiết kế giao diện website. Nội dung trình bày liên quan kĩ thuật về lập trình, và dành cho sinh viên trong chuyên ngành thiết kế, nên một số kiến thức về kỹ thuật mới chỉ dừng lại ở mức cơ bản nhất, đủ để sinh viên có thể tạo lên website trên mã nguồn mở.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3462
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

146

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BÀI GIẢNG - ỨNG DỤNG THIẾT KẾ WEB Sơn.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)