Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng sản xuất Audio và Video
Authors: Nguyễn, Thị Thu Dung
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng môn "Ứng dụng sản xuất audio và video" cung cấp kiến thức cơ bản về nghệ thuật dựng audio và video, cách sử dụng các phần mềm biên tập audio và video chuyên dụng trong sản xuất các sản phẩm đa phương tiện đạt hiệu quả tốt, bên cạnh đó phân tích các xu hướng sản xuất audio và video mới trên thế giới cũng như tại Việt Nam.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2641
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

212

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bài giảng Ứng dụng sản xuất audio và video 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)