Thông tin tài liệu


Title: Truyền thông và dư luận xã hội
Authors: Đỗ, Hải Hoàn
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Cung cấp kiến thức về lĩnh vực truyền thông, bài giảng gồm 4 chương. Chương 1: Các phạm trù cơ bản của truyền thông và dư luận xã hội. Chương 2: Một số lý thuyết về dư luận. Chương 3: Quá trình hình thành và biến đổi của dư luận xã hội. Chương 4: Mối quan hệ giữa truyền thông và dư luận xã hội.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2640
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

864

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bài giảng Truyền thông và dư luận xã hội 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)