Thông tin tài liệu


Title: Quay phim
Authors: Nguyễn, Cảnh Châu
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng cung cấp kiến thức cơ bản về máy ảnh và quay phim, gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Các kỹ thuật quay phim cơ bản. Chương 3: Các yếu tố tạo hình.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2637
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bài giảng Quay phim 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 13,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)