Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Báo chí đa phương tiện
Authors: Lê, Vũ Điệp
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3415
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

309

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Bao chi da phuong tien 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)