Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế đồ họa cơ bản
Authors: Nguyễn, Đình Sơn
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung giáo trình này thì liên quan đến thiết kế đồ hoạ, thiết kế tương tác, các nguyên lý cơ bản trong thiết kế, và quy trình cơ bản để sản xuất sản phẩm đồ hoạ.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2639
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

209

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bài giảng Thiết kế đồ họa cơ bản 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)