Khoa Kế toán (57)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 57

 • SBT Kế toán tài chính 1.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Văn Hậu; Nguyễn, Thị Chinh Lam (2023)

 • Sách bài tập kế toán tài chính 1 gồm 5 chương, mỗi chương được kết cấu các phần: Kiến thức trọng tâm; Bài tập và Hướng dẫn giải bài tập thực hành để sinh viên thuận tiện trong việc ôn tập cũng như thực hành môn học Kế toán tài chính 1.

 • PTIT- Bài giảng Tài chính Quốc tế (Sau Nghiệm thu).pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Vũ, Quang Kết; Nguyễn, Hương Anh (2023)

 • Bài giảng gồm 7 chương về các nội dung sau đây: - Chương 1: Tổng quan về Tài chính quốc tế - Chương 2: Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế - Chương 3: Thị trường ngoại hối và nghiệp vụ ngoại hối - Chương 4: Công ty Đa quốc gia và hoạt động đầu tư ra nước ngoài - Chương 5: Hoạch định ngân sách vốn của công ty đa quốc gia - Chương 6: Quản lý danh mục đầu tư quốc tế - Chương 7: Quản trị rủi ro trong môi trường kinh doanh quốc tế Cuối mỗi chương đều có phần câu hỏi ôn tập

 • Giao trinh Nguyên lý kế toán(NT cấp khoa).pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn ,Thị Chinh Lam; Nguyễn, Văn Hậu; Phạm, Vũ Hà Thanh; Nguyễn, Thị Việt Lê; Lê, Thị Ánh (2023)

 • Giáo trình gồm 8 chương hệ thống những vấn đề bản chất hạch toán, sau đó trình bày hệ thống phương pháp kế toán sử dụng để theo dõi, phản ánh nghiệp vụ kinh tế và cuối cùng là nội dung tổ chức công tác kế toán. Cuối mỗi chương đều có phần câu hỏi ôn tập

 • BG Xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Bùi, Xuân Phong; Lê, Thị Ánh (2023)

 • Nội dung bài giảng gồm 9 chương đề cập đến toàn bộ những kiến thức về xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế. Bài giảng được nghiên cứu từ các nguồn tài liệu khác nhau, có nhiều thay đổi và bổ sung để đáp ứng yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Cuối mỗi chương đều có phần ôn tập và thảo luận

 • BG Quản trị rủi ro tài chính.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: NGUYỄN, THỊ VÂN ANH; ĐẶNG, PHONG NGUYÊN (2023)

 • Gồm 7 chương về các chủ đề : - Tổng quan về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính - Quản trị rủi ro thị trường - Quản trị rủi ro tín dụng - Quản trị rủi ro thanh khoản - Quản trị rủi ro lãi suất - Quản trị rủi ro tỷ giá - Các công cụ quản trị rủi ro tài chính phổ biến Bài giảng sẽ hướng tới nhiều hơn việc ứng dụng quản trị các loại rủi ro tài chính căn bản trong phân tích các vấn đề tài chính thực tế.

 • BG KT XNK 2023.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Phạm, Vũ Hà Thanh; Lê, Thị Ánh (2023)

 • Bài giảng gồm 6 chương, nội dung các chương được trình bày gồm hai phần nội dung chính: đặc điểm, nguyên tắc trong các hoạt động xuất nhập khẩu có ảnh hưởng đến hoạt động kế toán; và trình tự, nội dung kế toán các hoạt động xuất nhập khẩu, sau mỗi chương đều có phần ví dụ minh họa và câu hỏi ôn tập.

 • BG Kế toán quản trị 1.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Bùi, Xuân Phong; Vũ, Quang Kết; Lê, Thị Ngọc Phương (2023)

 • Bài giảng gồm 6 chương đề cập đến toàn bộ những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị : khái niệm, bản chất, phân loại...Sau mỗi chương có phần câu hỏi ôn tập nhằm củng cố và khái quát lại kiến thức

 • Bài giảng Kế toán HCSN 2023.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: NGUYỄN, THỊ VIỆT LÊ; NGUYỄN, VĂN HẬU (2023)

 • Kết cấu 7 chương, gồm những kiến thức chung về kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp.Các thuật ngữ được trong bài giảng đã được Việt hóa , sau mỗi chương đều có phần câu hỏi ôn tập và/hoặc bài tập thực hành. Nội dung các chương gồm những kiến thức cơ bản, hiện đại, chọn lọc, đảm bảo tính khoa học, liên thông,phù hợp thực tiễn.

 • Bài giảng Đổi mới sáng tạo Tài chính 2023.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Đặng, Thị Việt Đức; Trần, Quốc Khánh (2023)

 • Bài giảng gồm 10 chương,cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất, cách phát hiện và xây dựng chiến lược đổi mới, cách thực hiện hoạt động đổi mới trong doanh nghiệp nói chung và trong các doanh nghiệp, định chế tài chính nói riêng.

 • item.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Vũ, Quang Kết; Đặng, Thị Việt Đức; Đặng, Phong Nguyên (2022)

 • Nội dung bao gồm các chương sau: - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp. - Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro - Chương 3: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp - Chương 4: Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp - Chương 5: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp - Chương 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp - Chương 7: Quản trị tài sản trong doanh nghiệp - Chương 8: Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp - Chương 9: Kế hoạch tài chính của doanh nghiệp - Chương 10: Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức của công ty cổ phần Kết cẫu mỗi chương cuốn sách Bao gồm cả phần ôn tập lý thuyết và bài tập giúp sinh viên ôn tập một...

 • item.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh (2022)

 • Nội dung của bài giảng gồm 9 chương như sau: Chương 1. Tổng quan về ngân hàng thương mại và hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Chương 2. Nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng thương mại Chương 3. Tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh Chương 4. Nghiệp vụ chiết khấu và bao thanh toán Chương 5. Tín dụng trung dài hạn để tài trợ dự án đầu tư Chương 6. Nghiệp vụ cho thuê tài chính Chương 7. Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng Chương 8. Nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt Chương 9. Các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Các chương được sắp xếp từ lý thuyết đến thực tế, các nội dung có mối quan hệ mật thiết với nhau và góp phần giúp cho người học dễ dàng định hình được mục tiêu củ...

 • item.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Đặng, Phong Nguyên; Nguyễn, Thị Vân Anh; Trần, Quốc Khánh (2022)

 • Bài giảng đã đăng tải một lượng kiến thức vừa đủ về các vấn đề gồm: - Giới thiệu chung về kinh tế lượng tài chính - Dữ liệu trong kinh tế lượng tài chính - Mô hình hồi quy tuyến tính và phương pháp ước lượng ols - Hồi quy tuyến tính với dữ liệu chéo và dữ liệu thời gian - Hồi quy tuyến tính với dữ liệu bảng và bài toán định giá chứng khoán - Phân tích nhân tố khám phá efa và bài toán đánh giá hành vi trong tài chính Đây là những kiến thức cơ sở để từng bước tiếp cận, giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung Kinh tế lượng tài chính. Bài giảng sẽ hướng tới nhiều hơn việc ứng dụng các mô hình kinh tế lượng căn bản trong phân tích các vấn đề tài chính thực tế.

 • item.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Vũ, Quang Kết; Lê, Thị Ánh (2022)

 • Bài giảng gồm 8 chương: - Chương 1: Tổng quan về Đầu tư tài chính. - Chương 2: Các mô hình định giá tài sản tài chính - Chương 3: Phân tích và định giá cổ phiếu - Chương 4: Phân tích và định giá trái phiếu - Chương 5: Lý thuyết về danh mục đầu tư và phân bổ vốn đầu tư - Chương 6: Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư tài chính - Chương 7: Phân tích kỹ thuật - Chương 8: Thị trường hiệu quả và tài chính hành vi

 • GT Quản trị tài chính doanh nghiệp.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Đặng, Thị Việt Đức; Vũ, Quang Kết; Đinh, Xuân Dũng; Đặng, Phong Nguyên (2021)

 • Giáo trình đã đăng tải một lượng kiến thức vừa đủ về các vấn đề gồm: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp. Giá trị theo thời gian của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro Nguồn tài trợ của doanh nghiệp Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp Đầu tư tài chính của doanh nghiệp Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp Quản trị tài sản trong doanh nghiệp Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp Kế hoạch tài chính của doanh nghiệp Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức của công ty cổ phần Đây là những kiến thức cơ sở để từng bước tiếp cận, giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung Quản trị tài chính doanh nghiệp.

 • GT Kế toán tài chính (phần 2).pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Văn Hậu; Lê, Thị Ngọc Phương; Nguyễn, Thị Chinh Lam (2021)

 • Kết cấu của giáo trình gồm 5 chương nối tiếp Giáo trình kế toán tài chính 1: Chương 6 - Kế toán các khoản đầu tư; Chương 7 - Kế toán chi phí sản xuất và giá thành thành phẩm; Chương 8 - Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; Chương 9 - Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; Chương 10 - Báo cáo tài chính.

 • GT Kế toán tài chính (phần 1).pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Văn Hậu; Đinh, Xuân Dũng; Phạm, Vũ Hà Thanh; Nguyễn, Thị Việt Lê (2021)

 • Kết cấu của giáo trình gồm 5 chương: Chương 1- Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp; Chương 2 - Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và ứng trước; Chương 3 - Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; Chương 4 - Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Chương 5 - Kế toán tài sản cố định;

 • BG Tai lieu dich Quản lý CSDL Tài chính căn bản 2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Đặng, Phong Nguyên; Nguyễn, Hương Anh (2021)

 • Tài liệu dịch Quản lý cơ sở dữ liệu tài chính căn bản.

 • BG SBT Thuế và kế toán thuế 2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Lê, Thị Ngọc Phương; Nguyễn, Thị Chinh Lam (2021)

 • Bài tập thuế và Kế toán thuế được xây dựng dựa trên hệ thống các câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm, các câu hỏi nhận định đúng sai có giải thích, các bài tập có lời giải và bài tự thực hành trải đều cho các nội dung của các loại thuế. Điều này sẽ giúp cho người học củng cố được phần kiến thức lý thuyết, thông qua các bài tập giải mẫu để tự tìm hiểu, nghiên cứu với các bài tập cùng loại.

 • BG SBT Nguyên lý kế toán 2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Văn Hậu; Lê, Thị Học Phương; Nguyễn, Thị Chinh Lam; Phạm, Vũ Hà Thanh; Nguyễn, Thị Việt Lê (2021)

 • Sách hướng dẫn ôn tập và thực hành Nguyên lý kế toán gồm 8 chương, trong mỗi chương gồm: Kiến thức trọng tâm; Câu hỏi ôn tập; Bài tập thực hành. Sau chương 8 là phần giải và hướng dẫn giải bài tập thực hành nhằm giúp cho sinh viên thuận tiện trong việc ôn tập và thực hành Nguyên lý kế toán.