Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống câu hỏi và bài tập quản trị tài chính doanh nghiệp
Authors: Vũ, Quang Kết
Đặng, Thị Việt Đức
Đặng, Phong Nguyên
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung bao gồm các chương sau: - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp. - Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro - Chương 3: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp - Chương 4: Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp - Chương 5: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp - Chương 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp - Chương 7: Quản trị tài sản trong doanh nghiệp - Chương 8: Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp - Chương 9: Kế hoạch tài chính của doanh nghiệp - Chương 10: Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức của công ty cổ phần Kết cẫu mỗi chương cuốn sách Bao gồm cả phần ôn tập lý thuyết và bài tập giúp sinh viên ôn tập một cách đầy đủ, toàn diện về các nội dung của môn học. Phần lý thuyết bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và các câu hỏi tự luận; phần bài tập gồm các bài tập có Giải và bài tập tự giải.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3435
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

1159

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • SBT Quan tri tai chinh doanh nghiep 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)