Thông tin tài liệu


Title: Đổi Mới Sáng Tạo Tài Chính
Authors: Đặng, Thị Việt Đức
Trần, Quốc Khánh
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Bài giảng gồm 10 chương,cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất, cách phát hiện và xây dựng chiến lược đổi mới, cách thực hiện hoạt động đổi mới trong doanh nghiệp nói chung và trong các doanh nghiệp, định chế tài chính nói riêng.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3459
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bài giảng Đổi mới sáng tạo Tài chính 2023.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)