Thông tin tài liệu


Title: Xuất nhập khẩu và Thanh toán quốc tế
Authors: Bùi, Xuân Phong
Lê, Thị Ánh
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Nội dung bài giảng gồm 9 chương đề cập đến toàn bộ những kiến thức về xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế. Bài giảng được nghiên cứu từ các nguồn tài liệu khác nhau, có nhiều thay đổi và bổ sung để đáp ứng yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Cuối mỗi chương đều có phần ôn tập và thảo luận
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3469
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

242

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)