Thông tin tài liệu


Title: Kế toán quản trị I
Authors: Bùi, Xuân Phong
Vũ, Quang Kết
Lê, Thị Ngọc Phương
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Bài giảng gồm 6 chương đề cập đến toàn bộ những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị : khái niệm, bản chất, phân loại...Sau mỗi chương có phần câu hỏi ôn tập nhằm củng cố và khái quát lại kiến thức
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3463
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

148

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Kế toán quản trị 1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)