Thông tin tài liệu


Title: Bài tập Kế toán tài chính 1
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Nguyễn, Thị Chinh Lam
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Sách bài tập kế toán tài chính 1 gồm 5 chương, mỗi chương được kết cấu các phần: Kiến thức trọng tâm; Bài tập và Hướng dẫn giải bài tập thực hành để sinh viên thuận tiện trong việc ôn tập cũng như thực hành môn học Kế toán tài chính 1.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3475
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

109

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • SBT Kế toán tài chính 1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)