Thông tin tài liệu


Title: Bài Giảng Tài chính quốc tế
Authors: Vũ, Quang Kết
Nguyễn, Hương Anh
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Bài giảng gồm 7 chương về các nội dung sau đây: - Chương 1: Tổng quan về Tài chính quốc tế - Chương 2: Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế - Chương 3: Thị trường ngoại hối và nghiệp vụ ngoại hối - Chương 4: Công ty Đa quốc gia và hoạt động đầu tư ra nước ngoài - Chương 5: Hoạch định ngân sách vốn của công ty đa quốc gia - Chương 6: Quản lý danh mục đầu tư quốc tế - Chương 7: Quản trị rủi ro trong môi trường kinh doanh quốc tế Cuối mỗi chương đều có phần câu hỏi ôn tập
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3473
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • PTIT- Bài giảng Tài chính Quốc tế (Sau Nghiệm thu).pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)