Search

Current filters:Current filters:Search Results

Item hits:
 • Minor thesis


 • Authors: Đào Thu Huyền;  Advisor: TS.GVC. Vũ Quang Kết (2021)

 • Tìm hiểu sâu về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD, đưa ra những nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD tại Công ty TNHH Kỹ Thương Việt Trung. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung chính của luận văn được chia làm ba phần: Chương I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ Thương Việt Trung. Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ Thương Việt Trung.

 • Minor thesis


 • Authors: Huỳnh, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: ThS. Nguyễn, Thanh Nhiên (2021)

 • Tìm hiểu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Giao Thông Tìm hiểu khó khăn và thuận lợi trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Giao Thông Từ đó, rút ra nhận xét và đưa ra những kiến nghị nhằm giúp Công ty quản lý tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Hiền Thư;  Advisor: TS.GVC. Nguyễn, Văn Hậu (2021)

 • Khóa luận đi sâu vào nghiên cứu một số định nghĩa, khái niệm cơ bản và một số lý thuyết về kế toán bán hang và xác định kết quả kinh doanh; nghiên cứu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Qua việc phân tích các nội dung này giúp công ty đánh giá những ưu điểm cũng như những tồn tại và nguyên nhân từ đó đề ra các giải pháp hợp lý cho công ty

 • Minor thesis


 • Authors: Hoàng, Hà Thu;  Advisor: TS.GVC. Lê, Thị Ngọc Phương (2021)

 • Khóa luận hoàn thiện thêm những lý luận cơ bản về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại Nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty CPXD PPQ Hưng Yên. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

 • Minor thesis


 • Authors: Đoàn Thị Thu Hà;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Việt Lê (2021)

 • Nội dung nghiên cứu Khoá luận được chia làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại: Công ty TNHH Công nghệ và thương mại ACT Việt Nam. Chương 3: Môt số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại: Công ty TNHH Công nghệ và thương mại ACT Việt Nam.

 • Minor thesis


 • Authors: Đinh Quang Duy;  Advisor: ThS.GVC. Nguyễn Thị Chinh Lam (2021)

 • Tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu GNA. Đánh giá những ưu nhược điểm về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của công ty, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại công ty.

 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc;  Advisor: ThS. Lê, Thị Ánh (2021)

 • Khóa luận tìm hiểu tình hình thực tế về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Qua nghiên cứu sẽ thấy được những mặt ưu điểm cần phát huy và những hạn chế cần có biện pháp khắc phục, đề xuất những ý kiến đóng góp kịp thời khắc phục nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ánh;  Advisor: ThS. Nguyễn, Thanh Nhiên (2021)

 • - Hệ thống cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp nói chung. - Mô tả thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Kỹ Thuật Việt Thành. - Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Kỹ Thuật Việt Thành.

 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: TS. Nguyễn, Thị Vân Anh (2021)

 • Nội dung khóa luận gồm 3 chương: CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. CHƯƠNG II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam CHƯƠNG III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam

 • Minor thesis


 • Authors: Triệu, Bích Thủy;  Advisor: TS.GVC. Vũ, Quang Kết (2021)

 • Nội dung khóa luận gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hai Thành. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hai Thành.