Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư phát triển Thành Công
Authors: ThS. Lê, Thị Ánh
Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Khóa luận tìm hiểu tình hình thực tế về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Qua nghiên cứu sẽ thấy được những mặt ưu điểm cần phát huy và những hạn chế cần có biện pháp khắc phục, đề xuất những ý kiến đóng góp kịp thời khắc phục nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2410
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

90

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen Thi Bich Ngoc - B17DCKT119.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)