Thông tin tài liệu


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Công nghệ và thương mại ACT Việt Nam
Authors: TS. Nguyễn Thị Việt Lê
Đoàn Thị Thu Hà
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung nghiên cứu Khoá luận được chia làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại: Công ty TNHH Công nghệ và thương mại ACT Việt Nam. Chương 3: Môt số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại: Công ty TNHH Công nghệ và thương mại ACT Việt Nam.
Description: Khóa luận tốt nghiệp ĐH chuyên ngành QTKD
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2387
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

200

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Đoàn Thị Thu Hà-B17DCKT032.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)