Thông tin tài liệu


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kỹ thuật Công nghệ Việt Thành
Authors: ThS. Nguyễn, Thanh Nhiên
Nguyễn, Thị Ánh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: - Hệ thống cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp nói chung. - Mô tả thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Kỹ Thuật Việt Thành. - Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Kỹ Thuật Việt Thành.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2409
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

85

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen Thi Anh- B17DCKT015.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)