Thông tin tài liệu


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Hai Thành
Authors: TS.GVC. Vũ, Quang Kết
Triệu, Bích Thủy
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung khóa luận gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hai Thành. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hai Thành.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2442
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

358

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Trieu Bich Thuy - B17DCKT165.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)