Thông tin tài liệu


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ Thương Việt Trung
Authors: TS.GVC. Vũ Quang Kết
Đào Thu Huyền
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Tìm hiểu sâu về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD, đưa ra những nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD tại Công ty TNHH Kỹ Thương Việt Trung. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung chính của luận văn được chia làm ba phần: Chương I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ Thương Việt Trung. Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ Thương Việt Trung.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2365
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

240

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • DAO THU HUYEN - B17DCKT071.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)