Thông tin tài liệu


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây Dựng PPQ Hưng yên
Authors: TS.GVC. Lê, Thị Ngọc Phương
Hoàng, Hà Thu
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Khóa luận hoàn thiện thêm những lý luận cơ bản về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại Nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty CPXD PPQ Hưng Yên. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2396
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

486

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hoang Ha Thu- B17DCKT155.pdf.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)