Thông tin tài liệu


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu GNA
Authors: ThS.GVC. Nguyễn Thị Chinh Lam
Đinh Quang Duy
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu GNA. Đánh giá những ưu nhược điểm về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của công ty, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại công ty.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2386
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

436

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Đinh Quang Duy - B17DCKT029.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)