Thông tin tài liệu


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam
Authors: TS. Nguyễn, Thị Vân Anh
Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung khóa luận gồm 3 chương: CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. CHƯƠNG II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam CHƯƠNG III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2423
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

101

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen Thi Hong Hanh - B17DCKT042.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)