Thông tin tài liệu


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Giao Thông
Authors: ThS. Nguyễn, Thanh Nhiên
Huỳnh, Thị Ngọc Ánh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Tìm hiểu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Giao Thông Tìm hiểu khó khăn và thuận lợi trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Giao Thông Từ đó, rút ra nhận xét và đưa ra những kiến nghị nhằm giúp Công ty quản lý tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2399
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

116

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • HUYNH THI NGOC ANH- B17DCKT014.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)