Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông (36)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36

 • TOM TAT LUAN AN MS 9.52.02.08_Nguyen Kim Quang .pdf.jpg
 • Disseration


 • Authors: Nguyễn, Kim Quang;  Advisor: PGS.TS. Trần, Hồng Quân (2018)

 • Luận án gồm 3 chương: Chương 1: Hệ thống MIMO – OFDM và ICI trong MIMO-OFDM.. Chương 2: Giảm ICI bằng cân bằng mù miền tần số dựa trên phân tích thành phần độc lập. Chương 3: Giảm ICI bằng cân bằng miền thời gian kết hợp với nội suy kênh và bám kênh.

 • LA_Phạm Vũ Minh Tú_TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Vũ Minh Tú;  Advisor: PGS.TS. Đặng, Thế Ngọc; PGS.TS. Vũ, Văn San (2024)

 • Luận án được bố cục thành 4 chương nội dung như sau: Chương 1: Tổng quan về mạng backhaul di động Chương 2: Công nghệ truyền dẫn backhaul lai ghép MMW/FSO Chương 3: Các giải pháp truyền dẫn backhaul lai ghép dựa trên mạng quang thụ động Chương 4: Giải pháp truyền dẫn backhaul lai ghép WDMPON/FSO

 • Tóm tắt LA Phạm Hùng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hùng;  Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Tiến Ban; PGS.TS. Đặng, Hoài Bắc (2021)

 • Luận án gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật lập lịch Chương 2 Kỹ thuật lập lịch đảm bảo tốc độ tối thiểu của thuê bao dựa trên thông tin lão hóa kênh truyền Chương 3 Kỹ thuật lập lịch cho hệ thống ăng ten cỡ rất lớn đảm bảo đa tốc độ tối thiểu Chương 4. Kỹ thuật lập lịch cho hệ thống ăng ten bước sóng mm sử dụng các bộ ADC phân giải thấp

 • TTLATS NguyenThi Thu Nga.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Nga;  Advisor: PGS.TS. Đặng, Thế Ngọc (2021)

 • Luận án được bố cục thành bốn chương nội dung như sau: Chương 1: Tổng quan về truyền thông quang dựa trên HAP Chương 2: Hệ thống truyền dẫn quang dựa trên HAP với chuyển tiếp O/E/O Chương 3: Chuyển tiếp toàn quang đơn hướng dựa trên HAP cho hệ thống OWC Chương 4: Chuyển tiếp toàn quang song hướng dựa trên HAP cho hệ thống OWC.

 • TTLA Nguyen Thi Thu Hien.pdf.jpg
 • Disseration


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiên;  Advisor: PGS.TS. Lê, Nhật Thăng; PGS.TS.Nguyễn, Thúy Anh (2019)

 • Gồm 4 chương: Chương 1.Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Chương 2. Dung lượng kênh của hệ thống HAP Chương 3. Thiết kế mã kênh tiếp cận dung lượng cho hệ thống HAP Chương 4. Xây dựng mô hình giải tích xác định đường biên xác suất lỗi cho hệ thống HAP

 • TT LA Le Hai Trieu.pdf.jpg
 • Disseration


 • Authors: Lê, Hải Triều;  Advisor: GS.TSKH. Đỗ, Trung Tá (2019)

 • Gồm 4 chương: Chương 1. Tổng quan về phương pháp bảo mật thông tin giấu trong ảnh số.Chương 2. Bảo mật thông tin giấu trong ảnh số và trao đổi khóa bí mật.Chương 3. Bảo mật ảnh số có đánh dấu watermark và hiệu suất mạng khi bị tấn công. Chương 4. Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc bí mật thông qua truyền ảnh số

 • TTLA_Chu_Tien_Dung.pdf.jpg
 • Disseration


 • Authors: Chu, Tiến Dũng;  Advisor: PGS. TS. Võ, Nguyễn Quốc Bảo; TS. Nguyễn, Lương Nhật (2019)

 • Gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về thông tin vô tuyến và đảm bảo an toàn thông tin ở lớp vật lý. Chương 2: Phân tích hiệu năng bảo mật của hệ thống vô tuyến truyền thông đa chặng. Chương 3: Phân tích hiệu năng bảo mật của hệ thống vô tuyến truyền thông hợp tác. Chương 4: Phân tích hiệu năng bảo mật của hệ thống vô tuyến truyền thông hợp tác trong điều kiện thông tin trạng thái kênh truyền không hoàn hảo.

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ_Nguyễn Viết Minh.pdf.jpg
 • Disseration


 • Authors: Nguyễn, Viết Minh;  Advisor: PGS.TS. Trần, Hồng Quân; PGS. TS. Lê, Nhật Thăng (2018)

 • Luận án được bố cục trong 4 chương với các nội dung như sau: Chương 1: Tổng quan về giảm can nhiễu và méo phi tuyến trong hệ thống thông tin vệ tinh Chương 2: Kỹ thuật cân bằng cho kênh vệ tinh Chương 3: Giảm can nhiễu và méo phi tuyến cho hệ thống thông tin vệ tinh cố định dựa trên quỹ đạo địa tĩnh Chương 4: Giảm can nhiễu và méo phi tuyến cho hệ thống thông tin vệ tinh di động dựa trên quỹ đạo thấp

 • TTLA - Minh Anh.pdf.jpg
 • Disseration


 • Authors: Trần, Minh Anh;  Advisor: TS. Nguyễn, Chiến Trinh; PGS.TS. Bùi, Thị Minh Tú (2018)

 • Luận án gồm 4 chương với bố cục như sau: Chương 1: Giới thiệu tổng quan về vấn đề đảm bảo QoS trên mạng viễn thông, về định tuyến đảm bảo QoS, nhất là định tuyến đảm bảo QoS dùng TTNB. Trên cơ sở đó, luận án xác định hướng nghiên cứu là đề xuất các giải thuật định tuyến đảm bảo QoS dùng TTNB và các giải pháp để nâng cao hiệu năng của các giải thuật này. Chương 2: Đề xuất các hệ số đánh giá cân bằng tải mạng, đồng thời, đề cập các phương pháp mô phỏng và các mô hình mạng được sử dụng trong luận án. Chương 3: Đề xuất các giải thuật định tuyến dùng TTNB, nhằm khắc phục được một số nhược điểm của các giải thuật định tuyến đã được nghiên cứu trong phần trước. Chương 4: Đề xuất tập tuy...

 • LUẬN ÁN LÊ DANH CƯỜNG.pdf.jpg
 • Disseration


 • Authors: Lê, Danh Cường;  Advisor: GS.TSKH. Đỗ, Trung Tá (2018)

 • Gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Giải pháp nâng cao độ chính xác định vị trong mạng GSM chuyên dụng Chương 3: Nâng cao chất lượng giám sát và an ninh thông tin trong mạng GSM chuyên dụng Chương 4: Xây dựng hệ thống GSM giả lập chuyên dụng ứng dụng đảm bảo an ninh quốc gia

 • TT LATS Phan Thi Thu Hang 2023.pdf.jpg
 • Disseration


 • Authors: Phan, Thị Thu Hằng;  Advisor: PGS.TS. Đặng Thế Ngọc; PGS.TS. Lê Hải Châu (2023)

 • Bố cục của luận án bao gồm 4 Chương cùng với phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục các báo cáo khoa học đã được công bố của nghiên cứu sinh. Chương 1: Tổng quan về truyền dẫn khóa lượng tử qua không gian tự do. Chương 2: Hệ thống QKD-FSO biến liên tục dựa trên điều chế pha. Chương 3: Cải thiện hiệu năng hệ thống QKD-FSO sử dụng kỹ thuật truyền lại khóa và chuyển tiếp. Chương 4: Hệ thống QKD-FSO đa kênh đa người sử dụng.

 • LA-Nguyen Thi Thanh Huong_TT.pdf.jpg
 • Disseration


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương;  Advisor: PGS.TS Lê Hữu Lập; TS. Lê Minh Tuấn (2023)

 • Luận án được trình bày trong 03 chương chính ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục. Chương 1: Tổng quan về các hệ thống thông tin vô tuyến và vấn đề hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống. Chương 2: Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng hệ thống vô tuyến sử dụng nhiều ăng ten phân chia theo thời gian TDD. Chương 3: Cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng hệ thống vô tuyến sử dụng nhiều ăng ten FD. Ngoài ra: Phần phụ lục trình bày quá trình khai báo và thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL), quá trình phân tích, truy xuất, suy diễn và ra quyết định, trích dẫn nguồn code của các mô phỏng….

 • 2. Tom tat Luan an Tien si_Nguyen Anh Tuan_KTVT_HVCNBCVT_2020.pdf.jpg
 • Disseration


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: PGS.TS. Võ, Nguyễn Quốc Bảo; TS. Trương, Trung Kiên (2020)

 • Luận án được cấu trúc bao gồm 04 chương và kết luận, kiến nghị nghiên cứu tiếp theo. Cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan những vấn đề chung. Chương 2: Phân tích, đánh giá hiệu năng hệ thống thông tin vô tuyến chuyển tiếp một chiều sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng. Chương 3: Phân tích, đánh giá hiệu năng hệ thống vô tuyến chuyển tiếp hai chiều sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng vô tuyến. Chương 4: Phân tích, đánh giá hiệu năng hệ thống thông tin vô tuyến nhận thức sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng vô tuyến; Phần kết luận và hướng nghiên cứu tương lai

 • 1- Tóm tắt Luận án TS - Cao Hồng Sơn.pdf.jpg
 • Disseration


 • Authors: Cao, Hồng Sơn;  Advisor: TS. Nguyễn, Minh Hồng; PGS.TS. Hồ, Quang Quý (2018)

 • Đối tượng nghiên cứu của luận án là mạng OPS và hiệu năng của mạng OPS. Phạm vi nghiên cứu giới hạn với các mạng OPS đồng bộ phân khe. Tham số hiệu năng của nút và mạng OPS được đánh giá, khảo sát trong luận án này là thời gian xử lý mào đầu, công suất phát quang trung2 bình, hiệu quả sử dụng mạng, xác suất mất gói và tỉ số tín hiệu trên nhiễu quang. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu nêu trên, các nhiệm vụ nghiên cứu trong quá trình thực hiện luận án được xác định bao gồm: (1) nghiên cứu tổng quán về OPS, (2) đề xuất giải pháp cải thiện hiệu năng mạng OPS và (3) kiểm chứng các giải pháp đã đề xuất. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là nghiên cứu lý thuyết dựa t...

 • 2.Tom tat luan an- Vu Thi Thuy Ha.pdf.jpg
 • Disseration


 • Authors: Vũ, Thị Thúy Hà;  Advisor: PGS.TS. Lê, Hữu Lập; PGS.TS. Lê, Nhật Thăng (2017)

 • Luận án đã nghiên cứu xây dựng cấu trúc mạng theo cấu trúc phân cấp và cải thiện hiệu năng thuật toán định tuyến trong hệ thống này. Phạm vi nghiên cứu giới hạn với các hệ thống mạng ngang hàng có cấu trúc Chord-DHT. Tham số hiệu năng của hệ thống được đánh giá, khảo sát trong luận án là: Băng thông tiêu tốn, trễ (latency), tỷ lệ trễ dãn cách trung bình, tỷ lệ tổn thất gói tin, độ dài đường tìm kiếm, kích thước bảng định tuyến, tỷ lệ tìm kiếm thành công, chi phí bầu chọn siêu nút. Các nhiệm vụ nghiên cứu trong quá trình thực hiện luận án được xác định bao gồm: (1) Nghiên cứu tổng quan về mạng P2P, (2) Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu năng hệ thống mạng P2P và (3) Kiểm ch...

 • 2021.Tom tat LATS-NgoThiThuTrang.pdf.jpg
 • Disseration


 • Authors: Ngô, Thị Thu Trang;  Advisor: PGS. TS. Bùi, Trung Hiếu; TS. Nguyễn, Đức Nhân (2021)

 • Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, Luận án được chia thành 4 chương với nội dung cụ thể như sau. Chương 1 trình bày các vấn đề về kĩ thuật OFDM và triển khai trong truyền dẫn quang cũng như các kết quả nghiên cứu tiêu biểu liên quan, từ đó đề xuất hướng nghiên cứu thực hiện Luận án. Mô hình giải tích đánh giá hiệu năng hệ thống OFDM quang dưới ảnh hưởng của tổng thể các yếu tố tác động đến từ các thành phần của hệ thống được xây dựng trong chương 2. Nội dung hai đóng góp được trình bày lần lượt trong chương 3 và chương 4 của Luận án.Mục tiêu chính của luận án này là nghiên cứu để đề xuất được giải pháp cải thiện hiệu năng cho các hệ thống OFDM quang. Các hướng nghiên cứu đượ...

 • 2. Tom tat luan an.pdf.jpg
 • Disseration


 • Authors: Vũ, Khánh Quý;  Advisor: PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban; PGS.TS. Nguyễn Đình Hân (2021)

 • Luận án gồm ba phần: Mở đầu, Nội dung và Kết luận. Phần Nội dung gồm 04 chương với nội dung như sau: Chương 1. Mạng MANET và bài toán cải thiện hiệu năng. Chương 2. Định tuyến trong mạng MANET Chương 3. Định tuyến cải thiện hiệu năng mạng MANET Chương 4. Tích hợp, mở rộng khả năng của MANET