Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp cải thiện hiệu năng mạng MANET
Authors: PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban
PGS.TS. Nguyễn Đình Hân
Vũ, Khánh Quý
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận án gồm ba phần: Mở đầu, Nội dung và Kết luận. Phần Nội dung gồm 04 chương với nội dung như sau: Chương 1. Mạng MANET và bài toán cải thiện hiệu năng. Chương 2. Định tuyến trong mạng MANET Chương 3. Định tuyến cải thiện hiệu năng mạng MANET Chương 4. Tích hợp, mở rộng khả năng của MANET
Description: Luận án Tiến sỹ kỹ thuật, chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông, mã số: 9.52.02.08
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2320
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2. Tom tat luan an.pdf
      Restricted Access
    • Size : 484,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)