Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu năng hệ thống OFDM quang
Authors: TSKH. Bùi, Trung Hiếu
TS. Nguyễn, Đức Nhân
Ngô, Thị Thu Trang
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, Luận án được chia thành 4 chương với nội dung cụ thể như sau. Chương 1 trình bày các vấn đề về kĩ thuật OFDM và triển khai trong truyền dẫn quang cũng như các kết quả nghiên cứu tiêu biểu liên quan, từ đó đề xuất hướng nghiên cứu thực hiện Luận án. Mô hình giải tích đánh giá hiệu năng hệ thống OFDM quang dưới ảnh hưởng của tổng thể các yếu tố tác động đến từ các thành phần của hệ thống được xây dựng trong chương 2. Nội dung hai đóng góp được trình bày lần lượt trong chương 3 và chương 4 của Luận án.Mục tiêu chính của luận án này là nghiên cứu để đề xuất được giải pháp cải thiện hiệu năng cho các hệ thống OFDM quang. Các hướng nghiên cứu được lựa chọn để đạt được mục tiêu này là tìm kiếm các giải pháp để giảm thiểu PAPR và các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của méo và của các hiệu ứng phi tuyến, từ đó cải thiện hiệu năng của các hệ thống OFDM quang.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2404
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2021.Tom tat LATS-NgoThiThuTrang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)