Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp cải thiện hiệu năng mạng chuyển mạch gói quang OPS
Authors: TS. Nguyễn, Minh Hồng
PGS.TS. Hồ, Quang Quý
Cao, Hồng Sơn
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Đối tượng nghiên cứu của luận án là mạng OPS và hiệu năng của mạng OPS. Phạm vi nghiên cứu giới hạn với các mạng OPS đồng bộ phân khe. Tham số hiệu năng của nút và mạng OPS được đánh giá, khảo sát trong luận án này là thời gian xử lý mào đầu, công suất phát quang trung2 bình, hiệu quả sử dụng mạng, xác suất mất gói và tỉ số tín hiệu trên nhiễu quang. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu nêu trên, các nhiệm vụ nghiên cứu trong quá trình thực hiện luận án được xác định bao gồm: (1) nghiên cứu tổng quán về OPS, (2) đề xuất giải pháp cải thiện hiệu năng mạng OPS và (3) kiểm chứng các giải pháp đã đề xuất. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là nghiên cứu lý thuyết dựa trên mô hình giải tích với các công cụ toán học kết hợp với mô phỏng. Luận án sẽ được bố cục thành bốn chương như sau: Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Chương 2: Phát triển chuyển mạch SMZ với coupler đầu ra không đối xứng và xung điều khiển công suất khác nhau ở hai nhánh Chương 3: Phát triển giải pháp xử lý mào đầu gói toàn quang dựa trên kỹ thuật điều chế vị trí xung sửa đổi Chương 4: Xây dựng khối xử lý mào đầu toàn quang dựa trên kỹ thuật MPPM sử dụng cho nút chuyển mạch gói toàn quang Kết luận và định hướng nghiên cứu tiếp theo.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2412
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1- Tóm tắt Luận án TS - Cao Hồng Sơn.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)