Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cải thiện hiệu năng truyền dẫn quang qua không gian tự do trong hệ thống phân phối khóa lượng tử biến liên tục”
Authors: PGS.TS. Đặng Thế Ngọc
PGS.TS. Lê Hải Châu
Phan, Thị Thu Hằng
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bố cục của luận án bao gồm 4 Chương cùng với phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục các báo cáo khoa học đã được công bố của nghiên cứu sinh. Chương 1: Tổng quan về truyền dẫn khóa lượng tử qua không gian tự do. Chương 2: Hệ thống QKD-FSO biến liên tục dựa trên điều chế pha. Chương 3: Cải thiện hiệu năng hệ thống QKD-FSO sử dụng kỹ thuật truyền lại khóa và chuyển tiếp. Chương 4: Hệ thống QKD-FSO đa kênh đa người sử dụng.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3398
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Phan Thi Thu Hang 2023.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)