Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cải thiện hiệu năng định tuyến mạng ngang hàng P2P
Authors: PGS.TS. Lê, Hữu Lập
PGS.TS. Lê, Nhật Thăng
Vũ, Thị Thúy Hà
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận án đã nghiên cứu xây dựng cấu trúc mạng theo cấu trúc phân cấp và cải thiện hiệu năng thuật toán định tuyến trong hệ thống này. Phạm vi nghiên cứu giới hạn với các hệ thống mạng ngang hàng có cấu trúc Chord-DHT. Tham số hiệu năng của hệ thống được đánh giá, khảo sát trong luận án là: Băng thông tiêu tốn, trễ (latency), tỷ lệ trễ dãn cách trung bình, tỷ lệ tổn thất gói tin, độ dài đường tìm kiếm, kích thước bảng định tuyến, tỷ lệ tìm kiếm thành công, chi phí bầu chọn siêu nút. Các nhiệm vụ nghiên cứu trong quá trình thực hiện luận án được xác định bao gồm: (1) Nghiên cứu tổng quan về mạng P2P, (2) Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu năng hệ thống mạng P2P và (3) Kiểm chứng các giải pháp đã đề xuất. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là nghiên cứu lý thuyết dựa trên mô hình giải tích với các công cụ toán học kết hợp với mô phỏng. Luận án bố cục thành bốn chương như sau: Chương 1: Tổng quan về mạng ngang hàng (P2P) Chương 2 : Đánh giá hiệu năng thuật toán định tuyến DHTs Chương 3 : Cải thiện hiệu năng thuật toán định tuyến Chord Chương 4 : Xây dựng mạng ngang hàng Chord_SL phân cấp cải thiện hiệu năng
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2411
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.Tom tat luan an- Vu Thi Thuy Ha.pdf
      Restricted Access
    • Size : 578,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)