Browsing by Author Nguyễn, Chiến Trinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 11 of 11
 • BG Hệ thống nhúng IoT 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Chiến Trinh; Ngô, Thị Thu Trang; Nguyễn, Thị Thu Hằng (2022)

 • Bài giảng được bố cục trong 4 chương. Chương 1 giới thiệu về tổng quan hệ thống nhúng với lịch sử phát triển, kiến trúc chung của hệ thống nhúng IoT và vòng đời của một hệ thống nhúng. Chương 2 cung cấp các phân tích về cấu trúc phần cứng của hệ thống nhúng, nhấn mạnh đến tác động của các đặc trưng IoT tới nền tảng phần cứng này. Chương 3 phân tích về thành phần phần mềm của hệ thống nhúng, được tiếp cận qua ba nhóm nội dung là hệ điều hành, phần sụn và phần mềm ứng dụng. Chương 4 cung cấp các kiến thức chung về qui trình thiết kế hệ thống nhúng IoT.

 • BG Kiến trúc và giao thức IoT 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng; Nguyễn, Chiến Trinh; Nguyễn, Thị Thu Nga; Lê, Thanh Thuỷ (2022)

 • Nội dung bài giảng gồm 4 chương.  Chương I trình bày những khái niệm cơ bản liên quan IoT. Những vấn đề chính được đề cập bao gồm tổng quan về IoT và các khái niệm; khung cấu trúc IoT và cơ sở hạ tầng IoT. Trong phần này của tài liệu cũng xem xét về các ứng dụng IoT cũng như tiềm năng, thách thức trong lĩnh vực này.  Chương II giới thiệu về lớp ứng dụng và hỗ trợ trong kiến trúc IoT.  Chương III của tài liệu sẽ trình bày về một số giao thức chính trong IoT theo mô hình 4 lớp từ lớp ứng dụng, lớp hỗ trợ dịch vụ và ứng dụng, lớp mạng tới lớp thiết bị.  Chương IV của tài liệu giới thiệu về vấn đề an toàn trong IoT.

 • Lập trình nhúng (new ).pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Chiến Trinh; Ngô, Thị Thu Trang; Trần, Huy Long (2023)

 • Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình nhúng bao gồm kiến trúc phần mềm nhúng, cách biểu diễn số và dữ liệu, ngôn ngữ và môi trường phát triển; Kỹ thuật lập trình nhúng bao gồm tác vụ, tiến trình và quá trình lập lịch, truyền thông và đồng bộ trong lập trình nhúng, xử lý các ngắt; Xây dựng hệ nhúng tổ hợp phần cứng và phần mềm.. Cụ thể cấu trúc của bài giảng bao gồm 4 chương với các nội dung cơ bản như sau: Chương 1: Giới thiệu lập trình hệ thống nhúng, Chương 2: Thiết lập môi trường lập trình nhúng, Chương 3: Lập trình hệ thống nhúng, Chương 4: Một số kĩ thuật lập trình nhúng.

 • BÀI GIẢNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG VÀ ỨNG DỤNG IOT (new ).pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Chiến Trinh; Bùi, Quang Trung; Nguyễn, Thu Nga (2023)

 • Cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng hợp, cập nhật và khái quát về các xu hướng kỹ thuật, giải pháp IoT hiện đại, tăng cường khả năng vận dụng, ứng dụng thực tế các kiến thức, kỹ thuật nền tảng về các hệ thống IoT thông minh và ứng dụng trong các lĩnh vực phổ biến như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục, .... Gồm 5 chương: Chương 1: Thiết kế hệ thống IoT, Chương 2: Phần cứng và phần mềm thiết bị IoT, Chương 3: Công nghệ hệ thống IoT, Chương 4: Lập trình mạng, Chương 5: Phát triển ứng dụng IoT.

 • BG internet va giao thuc 2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Hoàng, Trọng Minh; Nguyễn, Thanh Trà; Phạm, Anh Thư; Nguyễn, Chiến Trinh (2021)

 • Internet là một tập hợp các mạng được kết nối theo giao thức chung. Nền tảng của Internet được hình thành bởi sự kết nối toàn cầu của hàng trăm nghìn máy tính, thực thể truyền thông và hệ thống thông tin độc lập.

 • BG TIN HIEU VA HE THONG 2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Ngô, Thị Thu Trang; Nguyễn, Chiến Trinh; Nguyễn, Thị Thu Nga (2021)

 • Tài liệu bài giảng được bố cục trong 7 chương. Chương 1 giới thiệu về tín hiệu và hệ thống với các đặc trưng cơ bản của các loại tín hiệu, mục tiêu và các hoạt động chủ yếu của hệ thống, các biểu diễn toán học của tín hiệu và hệ thống. Chương 2 phát triển quan hệ nền tảng đầu vào – đầu ra của hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian LTI và các đặc trưng hệ thống, biến đổi tín hiệu trên hệ thống. Chương 3 phân tích tín hiệu và hệ thống LTI liên tục trên miền thời gian và tần số với chuỗi Fourrier và biến đổi Fourrier liên tục. Chương 4 cung cấp các phân tích tín hiệu rời rạc và hệ thống LTI rời rạc, các đặc tính trên miền thời gian và tần số, sử dụng biến đổi Fourrier rời rạ...