Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng hệ thống nhúng IoT
Authors: Nguyễn, Chiến Trinh
Ngô, Thị Thu Trang
Nguyễn, Thị Thu Hằng
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng được bố cục trong 4 chương. Chương 1 giới thiệu về tổng quan hệ thống nhúng với lịch sử phát triển, kiến trúc chung của hệ thống nhúng IoT và vòng đời của một hệ thống nhúng. Chương 2 cung cấp các phân tích về cấu trúc phần cứng của hệ thống nhúng, nhấn mạnh đến tác động của các đặc trưng IoT tới nền tảng phần cứng này. Chương 3 phân tích về thành phần phần mềm của hệ thống nhúng, được tiếp cận qua ba nhóm nội dung là hệ điều hành, phần sụn và phần mềm ứng dụng. Chương 4 cung cấp các kiến thức chung về qui trình thiết kế hệ thống nhúng IoT.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3389
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Hệ thống nhúng IoT 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)