Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng An ninh mạng viễn thông
Authors: Nguyễn, Chiến Trinh
Nguyễn, Tiến Ban
Hoàng, Trọng Minh
Nguyễn, Thanh Trà
Phạm, Anh Thư
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1543
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

264

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_An ninh mang thong tin.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)