Thông tin tài liệu


Title: Internet và giao thức
Authors: Hoàng, Trọng Minh
Nguyễn, Thanh Trà
Phạm, Anh Thư
Nguyễn, Chiến Trinh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Internet là một tập hợp các mạng được kết nối theo giao thức chung. Nền tảng của Internet được hình thành bởi sự kết nối toàn cầu của hàng trăm nghìn máy tính, thực thể truyền thông và hệ thống thông tin độc lập.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2655
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG internet va giao thuc 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)